Portal yang menyediakan ruang kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan maklumat yang berkaitan dengan perbendaharaan kata bahasa Melayu ... selanjutnya


BICARA KATA TERKINI
"sunting"
Makna: (untuk kata nama berbagai imbuhan)"penyunting" 1. pengedit, editor, pengarang, tukang sunting, jurusunting, sisunting, pandai sunting, pawang sunting; pemerkemas atau pengemas dan penyiap karangan (makalah, dll) utk dicetak, penyusun wayang (filem, dll) (sebelum ditayangkan): Anid Arsyad ialah seorang penyunting terkemuka di kota ini; 2. pemetik bunga dll (utk dijadikan sunting atau hias, dll); peletak bunga dll di kepala atau di belakang telinga (sebagai perhiasan atau hias): Penyunting itu memberikan sunting (memakaikan atau meletakkan sunting atau hias) di kepala kawannya; 3. orang yang memakaikan sunting (memperpakaikan sunting daripada bunga-bungaan dll) kepada seseorang, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Penyunting itu mendandani dan memakaikan suntingan bunga kepada pengantin perempuan itu; "pesunting" 1. sesuatu yang disunting, sitersunting, sidisunting, orang yg dipakaikan sunting (bungaan, dll) pada kepala atau di belakang telinga: pesunting itu kemaluan dan berasa malu kerana dipakaikan suntingan di kepalanya; 2. orang yang memakai sunting atau hias: pesunting itu selalu nampak bergaya dan cantik. 3. sesuatu yg disunting seperti wayang (makalah, karangan, filem, dan sebagainya): pesunting itu sudah disunting olehnya dengan lengkap. "disunting" 1. dipetik, terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga), tersunting, kesunting: Puspa itu disunting oleh Dayang Sari untuk dijadikan hadiah buat adik perempuannya. 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, wayang, dll) utk diterbitkan, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan bersungguh-sungguh supaya menghasilkan keluaran yang baik dan bermutu serta disukai ramai; "disuntingkan" 1. diletakkan bunga dll di kepala atau di belakang telinga sebagai perhiasan: bunga itu disuntingkan oleh Amira di sanggulnya; 2. dimasukkan kata pendahuluan dll (dlm kitab, buku, dll), dicantumkan, kesunting, tersunting: karangan itu disuntingkan dengan berbagai-bagai kata-kata pujangga yang bersifat membina (positif); 3. diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, dll) utk dicetak, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan begitu berhati-hati supaya menghasilkan wayang yang bermutu. "kesunting" 1. tersunting, disunting, telah disunting, diedit: Kitab-kitab (buku-buku) itu semuanya telah kesunting oleh Asmawati; 2. terhias dengan perhiasan bunga-bungaan dll yg dicucukkan di rambut atau di belakang telinga, tersunting, disunting: Cendana kesunting oleh ibunya dengan bunga mawar di kepalanya; 3. dipetik atau terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga): bunga itu kesunting oleh Asma; "tersunting" 1. kesunting, tersunting, disunting, telah disunting, diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, disusun wayang (filem dll) sebelum ditayangkan, diedit: rakaman gambar suara (video) itu telah tersunting dengan sempurna; 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, diedit: Karangan itu telah tersunting dengan sempurna oleh penyunting yang pakar itu; 3. dipetik bunga (utk dijadikan sunting dll), disunting, kesunting, telah disunting: Bunga mawar itu tersunting oleh Cendana; "dipersunting" 1. diperisteri, dipersuamikan, dikahwini, terpersunting, ketersunting, terperisteri, terpersuamikan: Sahira telah dipersunting oleh lelaki yang tampan itu; "pemersunting" 1. orang yang mempersuntingkan seseorang, pemeristeri, orang yang memperisterikan seseorang, pemersuami, penditersunting, pengetersunting, orang yg mempersuamikan seseorang, orang yang memperisteri atau mempersuamikan seseorang: Pemersunting itu mahu memperisteri anak Maksu Limah yang digila-gilai oleh jejaka-jejaka di kampung itu; 2. orang yang memperpakai sunting (bunga-bungaan dll) kepada seseorang yang lain, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Pemersunting itu mendandani pengantin perempuan itu; "sitersunting" 1. sidisunting, sikesunting, pedipersunting, pekepersunting, petersunting, orang yg dipersuntingkan atau diperisteri atau dipersuamikan, pedipersunting itu kemaluan dan berasa malu serta gembira kerana dia bakal dikahwani dan sitersunting itu berasa terkejut dan malu dengan bakal mentua dan anak tunggalnya kerana dirinya bakal dipersunting; "tersuntingi" 1. dapat disunting, boleh disunting, dapat disuntingkan, boleh disuntingkan: wayang dan karangan itu tersuntingi dengan baik dan lengkap (sempurna); "sipersunting" 1. orang yg mempersunting seseorang, pemersunting, pemeristeri, pemersuami: sipersunting itu memperisterikan wanita yang anggun itu; "suntingan" 1. sesuatu (bunga, dll) yang disunting, petikan bunga dan lain-lain utk dijadikan sunting atau suntingan di kepala atau di belakang telinga: suntingan bunga itu dijadikan hadiah buat temannya; 3. hasil daripada menyunting atau sunting, buah daripada menyunting, hasilan daripada menyunting atau sunting: suntingan itu sungguh indah dan suntingannya sangat bagus, sempurna dan cantik sekali; 4. pembetulan atau pembaikan kitab (wayang, filem, makalah, rencana, karangan, dll), sesuatu (karangan, makalah, rencana, buku, pustaka, kitab, dll) yg disunting utk ditayangkan atau diterbitkan atau dicetak, edisi, editorial: suntingan kitab karangan itu telah disiapkan dengan sempurna dan diterbitkan setahun sekali, kamus suntingan kedua ~ kamus edisi kedua.,
Contoh Penggunaan: (untuk kata nama berbagai imbuhan)"penyunting" 1. pengedit, editor, pengarang, tukang sunting, jurusunting, sisunting, pandai sunting, pawang sunting; pemerkemas atau pengemas dan penyiap karangan (makalah, dll) utk dicetak, penyusun wayang (filem, dll) (sebelum ditayangkan): Anid Arsyad ialah seorang penyunting terkemuka di kota ini; 2. pemetik bunga dll (utk dijadikan sunting atau hias, dll); peletak bunga dll di kepala atau di belakang telinga (sebagai perhiasan atau hias): Penyunting itu memberikan sunting (memakaikan atau meletakkan sunting atau hias) di kepala kawannya; 3. orang yang memakaikan sunting (memperpakaikan sunting daripada bunga-bungaan dll) kepada seseorang, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Penyunting itu mendandani dan memakaikan suntingan bunga kepada pengantin perempuan itu; "pesunting" 1. sesuatu yang disunting, sitersunting, sidisunting, orang yg dipakaikan sunting (bungaan, dll) pada kepala atau di belakang telinga: pesunting itu kemaluan dan berasa malu kerana dipakaikan suntingan di kepalanya; 2. orang yang memakai sunting atau hias: pesunting itu selalu nampak bergaya dan cantik. 3. sesuatu yg disunting seperti wayang (makalah, karangan, filem, dan sebagainya): pesunting itu sudah disunting olehnya dengan lengkap. "disunting" 1. dipetik, terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga), tersunting, kesunting: Puspa itu disunting oleh Dayang Sari untuk dijadikan hadiah buat adik perempuannya. 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, wayang, dll) utk diterbitkan, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan bersungguh-sungguh supaya menghasilkan keluaran yang baik dan bermutu serta disukai ramai; "disuntingkan" 1. diletakkan bunga dll di kepala atau di belakang telinga sebagai perhiasan: bunga itu disuntingkan oleh Amira di sanggulnya; 2. dimasukkan kata pendahuluan dll (dlm kitab, buku, dll), dicantumkan, kesunting, tersunting: karangan itu disuntingkan dengan berbagai-bagai kata-kata pujangga yang bersifat membina (positif); 3. diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, dll) utk dicetak, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan begitu berhati-hati supaya menghasilkan wayang yang bermutu. "kesunting" 1. tersunting, disunting, telah disunting, diedit: Kitab-kitab (buku-buku) itu semuanya telah kesunting oleh Asmawati; 2. terhias dengan perhiasan bunga-bungaan dll yg dicucukkan di rambut atau di belakang telinga, tersunting, disunting: Cendana kesunting oleh ibunya dengan bunga mawar di kepalanya; 3. dipetik atau terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga): bunga itu kesunting oleh Asma; "tersunting" 1. kesunting, tersunting, disunting, telah disunting, diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, disusun wayang (filem dll) sebelum ditayangkan, diedit: rakaman gambar suara (video) itu telah tersunting dengan sempurna; 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, diedit: Karangan itu telah tersunting dengan sempurna oleh penyunting yang pakar itu; 3. dipetik bunga (utk dijadikan sunting dll), disunting, kesunting, telah disunting: Bunga mawar itu tersunting oleh Cendana; "dipersunting" 1. diperisteri, dipersuamikan, dikahwini, terpersunting, ketersunting, terperisteri, terpersuamikan: Sahira telah dipersunting oleh lelaki yang tampan itu; "pemersunting" 1. orang yang mempersuntingkan seseorang, pemeristeri, orang yang memperisterikan seseorang, pemersuami, penditersunting, pengetersunting, orang yg mempersuamikan seseorang, orang yang memperisteri atau mempersuamikan seseorang: Pemersunting itu mahu memperisteri anak Maksu Limah yang digila-gilai oleh jejaka-jejaka di kampung itu; 2. orang yang memperpakai sunting (bunga-bungaan dll) kepada seseorang yang lain, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Pemersunting itu mendandani pengantin perempuan itu; "sitersunting" 1. sidisunting, sikesunting, pedipersunting, pekepersunting, petersunting, orang yg dipersuntingkan atau diperisteri atau dipersuamikan, pedipersunting itu kemaluan dan berasa malu serta gembira kerana dia bakal dikahwani dan sitersunting itu berasa terkejut dan malu dengan bakal mentua dan anak tunggalnya kerana dirinya bakal dipersunting; "tersuntingi" 1. dapat disunting, boleh disunting, dapat disuntingkan, boleh disuntingkan: wayang dan karangan itu tersuntingi dengan baik dan lengkap (sempurna); "sipersunting" 1. orang yg mempersunting seseorang, pemersunting, pemeristeri, pemersuami: sipersunting itu memperisterikan wanita yang anggun itu; "suntingan" 1. sesuatu (bunga, dll) yang disunting, petikan bunga dan lain-lain utk dijadikan sunting atau suntingan di kepala atau di belakang telinga: suntingan bunga itu dijadikan hadiah buat temannya; 3. hasil daripada menyunting atau sunting, buah daripada menyunting, hasilan daripada menyunting atau sunting: suntingan itu sungguh indah dan suntingannya sangat bagus, sempurna dan cantik sekali; 4. pembetulan atau pembaikan kitab (wayang, filem, makalah, rencana, karangan, dll), sesuatu (karangan, makalah, rencana, buku, pustaka, kitab, dll) yg disunting utk ditayangkan atau diterbitkan atau dicetak, edisi, editorial: suntingan kitab karangan itu telah disiapkan dengan sempurna dan diterbitkan setahun sekali, kamus suntingan kedua ~ kamus edisi kedua.,
Asal Kata: sunting (karang, petik, memperkemas dan mempersiapkan utk dicetak, membaikan atau membetulkan, menyusun sebelum ditayangkan, dsb) = kata nama,
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta dan Pejuang bahasa Melayu, Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru, Kamus Dewan dan KBBI (rujukan dan pencarian ilham dlm penggunaan kata dan imbuhan, dll) , Sumber internet (antarajaring) cadangan makna dan kata sendiri di http://gagasanmahasiswa.blogspot.my/ .
mohamad yusoff | 12-10-2016 03:21:59
Selanjutnya
SARAN KATA TERKINI
"miskin akal"
Makna: kurang berilmu, kurang pengetahuan, otak lembu, tidak pandai, kurang pelajaran, kurang pandai, tiada modal untuk berfikir, pendek akal, tidak suka memikir, tidak suka berfikir, tak sudi memikir, kecil akal, bodoh, kurang kepandaian, tidak ada sifat keberdayaciptaan, tak kaya akal, dll.
Contoh Penggunaan: Sesebuah istilah atau sesuatu kosa kata yg diciptakan oleh orang-orang kita, seharusnya digunakan dalam bahasa Melayu selagi keaslian istilah atau kosa kata itu terjaga dan terpelihara. Janganlah hanya mengharap-harapkan agar kosa kata dan istilah itu banyak digunakan, maka baru mahu masukkannya ke dalam kamus. Seharusnya perkara seperti itu tidak berlaku. Pokoknya disini, keaslian bahasa Melayu itu yang harus dan wajib dijaga bukannya berapa bilangan penuturnya. Dan janganlah disebabkan sesebuah kosa kata atau istilah itu banyak sinonim atau seertinya maka diubah dan ditukar dgn kosa kata atau istilah yg berbau asing yakni melalui peminjaman bahasa yg bukan serumpun. Janganlah disebabkan bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar dunia sekarang, maka kita sebagai penutur dan pakar sewenang-wenangnya meruntuhkan keaslian bahasa warisan peninggalan nenek moyang kita. Kita perlu ingat sesuatu bangsa atau bahasa yg suka meminjam daripada bahasa lain boleh atau bakal dianggap sebagai bangsa yg miskin akal dan tidak ada modal utk menciptakan bahasanya sendiri serta bahasanya pula boleh atau bakal dianggap sebagai bahasa pinjaman rekaan atau bahasa miskin yg meminta-minta sedekah daripada istilah dan kosa kata bahasa lain yg bukan serumpun. Pakar bahasa yg tak suka berfikir utk membina bahasanya sendiri malah suka meminjam-minjam daripada bahasa asing yg bukan serumpun boleh dianggap sebagai pakar bahasa yg tolol bahasa dan juga bakal dianggap kekurangan modal serta keberdayaciptaan dalam membina bahasa. Janganlah kita menjadi orang yang bersikap tolol bahasa dan miskin akal, kerana kelak kita yg rugi, malu dan menerima padahnya. Oleh itu juga, keaslian bahasa perlu dititikberatkan oleh pakar-pakar bahasa Melayu semoga dengan itu, ianya boleh menjadi penjaga jatidiri dan maruah bangsa Malaysia serta mencerminkan kebijaksanaan pakar-pakarnya dalam mengolah dan membina bahasanya tanpa perlu banyak meminjam-minjam dan meminta-minta sedekah daripada istilah dan kosa kata bahasa lain yg bukan serumpun. Jika kita lihat, bahasa Inggeris bukanlah bahasa moden atau mutakhir tapi sebaliknya bahasa Inggeris hanyalah bahasa yg banyak meminjam daripada bahasa Eropah yg lain seperti bahasa Latin Kuno, Grik, Perancis dan lain sebagainya. Sebab-sebab bahasa Inggeris kaya dgn kosa kata dan istilah selain daripada peminjaman adalah kerana kebijaksanaan pakar-pakar bahasanya dalam mengembangkan, mengolah dan membina kosa kata dan istilahnya sendiri. Maka kebijaksanaan itu yang patut kita ikuti, bukannya peminjaman semata-mata. Peminjaman yg terlampau banyak juga, boleh menyebabkan bahasa kita rosak dan punah keasliannya serta hilang mutu bahasanya dan boleh dianggap sebagai bahasa rekaan pinjaman yg tidak memiliki nilai dan keberdayaciptaannya kerana terlalu asyik meminjam-minjam bagaikan peniaga yg kehabisan modal utk perniagaannya, yg seterusnya membawanya kepada kemuflisan dan miskin melarat yg tak berkesudahan. Jika dilihat sekarang, bahasa Melayu sudah kehilangan 80 peratus keasliannya kerana sikap sesetengah ahli bahasa yg kurang mengambil berat soal mutu keaslian bahasanya. Masalah, bala dan malapetaka ini boleh dicegah jika ahli-ahli bahasa, cendekiawan, bangsawan, warganegara dan pakar-pakar serta kerajaan berganding bahu menjaga keaslian bahasa Melayu dari sekarang. Kata-kata ini, diambil daripada petikan kata dan nasihat daripada seorang pejuang dan pencinta bahasa Melayu yg kecewa dgn perkembangan bahasa melayu yg hilang keaslian bahasanya. Keaslian bahasa merupakan kayu ukur bagi menilai mutunya. Bak kata pejuang dan pencinta bahasa Melayu, ''nilai dan mutu sesuatu bahasa itu terletak pada keasliaannya dan sifat ketidakbergantungan istilah dan kosa katanya kepada bahasa lain''. Janganlah dianggap kata-kata itu sebagai sindiran tapi anggaplah kata-kata itu sebagai nasihat utk memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Moga bahasa kita terus maju dan jaya selamanya.
Asal Kata: miskin (melarat, susah, kedana, papa, fakir, pakir, merana, daif, daip, makan pasir, dll) + akal (budi, kebijaksanaan, fikiran, buah fikiran, kiraan, gagasan, cita, dll) = kata nama pemajmukan
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta dan Pejuang bahasa Melayu, Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru, Kamus DBP dan KBBI (rujukan kata seerti, dll), Cadangan kata dan makna sendiri
mohamad yusoff | 2 hari yang lalu
Selanjutnya
CELIK KATA TERKINI
"Mutiara Kata"
tanda cinta itu ingat bukti cinta itu taat
Awang Kata | 08-02-2014 23:31:33
Selanjutnya
DUNIA KATA - KATA HARI INI
"sering II"

1. = sering-sering kerap kali, acap kali, selalu: orang itu ~ sahaja datang ke rumahnya; 2. = sering-sering ark kadang-kadang: Ali dan Azman sering-sering ber-tengkar; keseringan perihal sering (selalu), ke­kerapan, acap kalinya: ~ penggunaan teknik ini bisa mengaburkan cerita. Selanjutnya
VIDEO PILIHAN
TEMUI KAMI DI FACEBOOKSARAN KATA
'miskin akal'
mohamad yusoff | 2 hari yang lalu
'miskin akal'
mohamad yusoff | 2 hari yang lalu
'miskin akal'
mohamad yusoff | 2 hari yang lalu
'miskin akal'
mohamad yusoff | 2 hari yang lalu
'gravida III'
Kang Chuen Tat | 5 hari yang lalu

BUAL TERKINI
mohamad yusoff: Makna: (untuk kata nama berbagai imbuhan)"penyunting" 1. pengedit, editor, pengarang, tukang sunting, jurusunting, sisunting, pandai sunting, pawang sunting; pemerkemas atau pengemas dan penyiap karangan (makalah, dll) utk dicetak, penyusun wayang (filem, dll) (sebelum ditayangkan): Anid Arsyad ialah seorang penyunting terkemuka di kota ini; 2. pemetik bunga dll (utk dijadikan sunting atau hias, dll); peletak bunga dll di kepala atau di belakang telinga (sebagai perhiasan atau hias): Penyunting itu memberikan sunting (memakaikan atau meletakkan sunting atau hias) di kepala kawannya; 3. orang yang memakaikan sunting (memperpakaikan sunting daripada bunga-bungaan dll) kepada seseorang, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Penyunting itu mendandani dan memakaikan suntingan bunga kepada pengantin perempuan itu; "pesunting" 1. sesuatu yang disunting, sitersunting, sidisunting, orang yg dipakaikan sunting (bungaan, dll) pada kepala atau di belakang telinga: pesunting itu kemaluan dan berasa malu kerana dipakaikan suntingan di kepalanya; 2. orang yang memakai sunting atau hias: pesunting itu selalu nampak bergaya dan cantik. 3. sesuatu yg disunting seperti wayang (makalah, karangan, filem, dan sebagainya): pesunting itu sudah disunting olehnya dengan lengkap. "disunting" 1. dipetik, terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga), tersunting, kesunting: Puspa itu disunting oleh Dayang Sari untuk dijadikan hadiah buat adik perempuannya. 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, wayang, dll) utk diterbitkan, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan bersungguh-sungguh supaya menghasilkan keluaran yang baik dan bermutu serta disukai ramai; "disuntingkan" 1. diletakkan bunga dll di kepala atau di belakang telinga sebagai perhiasan: bunga itu disuntingkan oleh Amira di sanggulnya; 2. dimasukkan kata pendahuluan dll (dlm kitab, buku, dll), dicantumkan, kesunting, tersunting: karangan itu disuntingkan dengan berbagai-bagai kata-kata pujangga yang bersifat membina (positif); 3. diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, dll) utk dicetak, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan begitu berhati-hati supaya menghasilkan wayang yang bermutu. "kesunting" 1. tersunting, disunting, telah disunting, diedit: Kitab-kitab (buku-buku) itu semuanya telah kesunting oleh Asmawati; 2. terhias dengan perhiasan bunga-bungaan dll yg dicucukkan di rambut atau di belakang telinga, tersunting, disunting: Cendana kesunting oleh ibunya dengan bunga mawar di kepalanya; 3. dipetik atau terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga): bunga itu kesunting oleh Asma; "tersunting" 1. kesunting, tersunting, disunting, telah disunting, diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, disusun wayang (filem dll) sebelum ditayangkan, diedit: rakaman gambar suara (video) itu telah tersunting dengan sempurna; 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, diedit: Karangan itu telah tersunting dengan sempurna oleh penyunting yang pakar itu; 3. dipetik bunga (utk dijadikan sunting dll), disunting, kesunting, telah disunting: Bunga mawar itu tersunting oleh Cendana; "dipersunting" 1. diperisteri, dipersuamikan, dikahwini, terpersunting, ketersunting, terperisteri, terpersuamikan: Sahira telah dipersunting oleh lelaki yang tampan itu; "pemersunting" 1. orang yang mempersuntingkan seseorang, pemeristeri, orang yang memperisterikan seseorang, pemersuami, penditersunting, pengetersunting, orang yg mempersuamikan seseorang, orang yang memperisteri atau mempersuamikan seseorang: Pemersunting itu mahu memperisteri anak Maksu Limah yang digila-gilai oleh jejaka-jejaka di kampung itu; 2. orang yang memperpakai sunting (bunga-bungaan dll) kepada seseorang yang lain, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Pemersunting itu mendandani pengantin perempuan itu; "sitersunting" 1. sidisunting, sikesunting, pedipersunting, pekepersunting, petersunting, orang yg dipersuntingkan atau diperisteri atau dipersuamikan, pedipersunting itu kemaluan dan berasa malu serta gembira kerana dia bakal dikahwani dan sitersunting itu berasa terkejut dan malu dengan bakal mentua dan anak tunggalnya kerana dirinya bakal dipersunting; "tersuntingi" 1. dapat disunting, boleh disunting, dapat disuntingkan, boleh disuntingkan: wayang dan karangan itu tersuntingi dengan baik dan lengkap (sempurna); "sipersunting" 1. orang yg mempersunting seseorang, pemersunting, pemeristeri, pemersuami: sipersunting itu memperisterikan wanita yang anggun itu; "suntingan" 1. sesuatu (bunga, dll) yang disunting, petikan bunga dan lain-lain utk dijadikan sunting atau suntingan di kepala atau di belakang telinga: suntingan bunga itu dijadikan hadiah buat temannya; 3. hasil daripada menyunting atau sunting, buah daripada menyunting, hasilan daripada menyunting atau sunting: suntingan itu sungguh indah dan suntingannya sangat bagus, sempurna dan cantik sekali; 4. pembetulan atau pembaikan kitab (wayang, filem, makalah, rencana, karangan, dll), sesuatu (karangan, makalah, rencana, buku, pustaka, kitab, dll) yg disunting utk ditayangkan atau diterbitkan atau dicetak, edisi, editorial: suntingan kitab karangan itu telah disiapkan dengan sempurna dan diterbitkan setahun sekali, kamus suntingan kedua ~ kamus edisi kedua.,
Contoh Penggunaan: (untuk kata nama berbagai imbuhan)"penyunting" 1. pengedit, editor, pengarang, tukang sunting, jurusunting, sisunting, pandai sunting, pawang sunting; pemerkemas atau pengemas dan penyiap karangan (makalah, dll) utk dicetak, penyusun wayang (filem, dll) (sebelum ditayangkan): Anid Arsyad ialah seorang penyunting terkemuka di kota ini; 2. pemetik bunga dll (utk dijadikan sunting atau hias, dll); peletak bunga dll di kepala atau di belakang telinga (sebagai perhiasan atau hias): Penyunting itu memberikan sunting (memakaikan atau meletakkan sunting atau hias) di kepala kawannya; 3. orang yang memakaikan sunting (memperpakaikan sunting daripada bunga-bungaan dll) kepada seseorang, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Penyunting itu mendandani dan memakaikan suntingan bunga kepada pengantin perempuan itu; "pesunting" 1. sesuatu yang disunting, sitersunting, sidisunting, orang yg dipakaikan sunting (bungaan, dll) pada kepala atau di belakang telinga: pesunting itu kemaluan dan berasa malu kerana dipakaikan suntingan di kepalanya; 2. orang yang memakai sunting atau hias: pesunting itu selalu nampak bergaya dan cantik. 3. sesuatu yg disunting seperti wayang (makalah, karangan, filem, dan sebagainya): pesunting itu sudah disunting olehnya dengan lengkap. "disunting" 1. dipetik, terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga), tersunting, kesunting: Puspa itu disunting oleh Dayang Sari untuk dijadikan hadiah buat adik perempuannya. 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, wayang, dll) utk diterbitkan, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan bersungguh-sungguh supaya menghasilkan keluaran yang baik dan bermutu serta disukai ramai; "disuntingkan" 1. diletakkan bunga dll di kepala atau di belakang telinga sebagai perhiasan: bunga itu disuntingkan oleh Amira di sanggulnya; 2. dimasukkan kata pendahuluan dll (dlm kitab, buku, dll), dicantumkan, kesunting, tersunting: karangan itu disuntingkan dengan berbagai-bagai kata-kata pujangga yang bersifat membina (positif); 3. diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah, dll) utk dicetak, disusun wayang (filem, dll) sebelum atau utk ditayangkan: Wayang itu disunting dengan begitu berhati-hati supaya menghasilkan wayang yang bermutu. "kesunting" 1. tersunting, disunting, telah disunting, diedit: Kitab-kitab (buku-buku) itu semuanya telah kesunting oleh Asmawati; 2. terhias dengan perhiasan bunga-bungaan dll yg dicucukkan di rambut atau di belakang telinga, tersunting, disunting: Cendana kesunting oleh ibunya dengan bunga mawar di kepalanya; 3. dipetik atau terpetik atau kepetik bunga (dll utk dijadikan sunting di kepala atau di belakang telinga): bunga itu kesunting oleh Asma; "tersunting" 1. kesunting, tersunting, disunting, telah disunting, diedit, diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, disusun wayang (filem dll) sebelum ditayangkan, diedit: rakaman gambar suara (video) itu telah tersunting dengan sempurna; 2. diperkemas dan disiapkan karangan (makalah dll) utk dicetak, diedit: Karangan itu telah tersunting dengan sempurna oleh penyunting yang pakar itu; 3. dipetik bunga (utk dijadikan sunting dll), disunting, kesunting, telah disunting: Bunga mawar itu tersunting oleh Cendana; "dipersunting" 1. diperisteri, dipersuamikan, dikahwini, terpersunting, ketersunting, terperisteri, terpersuamikan: Sahira telah dipersunting oleh lelaki yang tampan itu; "pemersunting" 1. orang yang mempersuntingkan seseorang, pemeristeri, orang yang memperisterikan seseorang, pemersuami, penditersunting, pengetersunting, orang yg mempersuamikan seseorang, orang yang memperisteri atau mempersuamikan seseorang: Pemersunting itu mahu memperisteri anak Maksu Limah yang digila-gilai oleh jejaka-jejaka di kampung itu; 2. orang yang memperpakai sunting (bunga-bungaan dll) kepada seseorang yang lain, orang yang memakaikan sunting atau hias kepada seseorang: Pemersunting itu mendandani pengantin perempuan itu; "sitersunting" 1. sidisunting, sikesunting, pedipersunting, pekepersunting, petersunting, orang yg dipersuntingkan atau diperisteri atau dipersuamikan, pedipersunting itu kemaluan dan berasa malu serta gembira kerana dia bakal dikahwani dan sitersunting itu berasa terkejut dan malu dengan bakal mentua dan anak tunggalnya kerana dirinya bakal dipersunting; "tersuntingi" 1. dapat disunting, boleh disunting, dapat disuntingkan, boleh disuntingkan: wayang dan karangan itu tersuntingi dengan baik dan lengkap (sempurna); "sipersunting" 1. orang yg mempersunting seseorang, pemersunting, pemeristeri, pemersuami: sipersunting itu memperisterikan wanita yang anggun itu; "suntingan" 1. sesuatu (bunga, dll) yang disunting, petikan bunga dan lain-lain utk dijadikan sunting atau suntingan di kepala atau di belakang telinga: suntingan bunga itu dijadikan hadiah buat temannya; 3. hasil daripada menyunting atau sunting, buah daripada menyunting, hasilan daripada menyunting atau sunting: suntingan itu sungguh indah dan suntingannya sangat bagus, sempurna dan cantik sekali; 4. pembetulan atau pembaikan kitab (wayang, filem, makalah, rencana, karangan, dll), sesuatu (karangan, makalah, rencana, buku, pustaka, kitab, dll) yg disunting utk ditayangkan atau diterbitkan atau dicetak, edisi, editorial: suntingan kitab karangan itu telah disiapkan dengan sempurna dan diterbitkan setahun sekali, kamus suntingan kedua ~ kamus edisi kedua.,
Asal Kata: sunting (karang, petik, memperkemas dan mempersiapkan utk dicetak, membaikan atau membetulkan, menyusun sebelum ditayangkan, dsb) = kata nama,
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta dan Pejuang bahasa Melayu, Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru, Kamus Dewan dan KBBI (rujukan dan pencarian ilham dlm penggunaan kata dan imbuhan, dll) , Sumber internet (antarajaring) cadangan makna dan kata sendiri di http://gagasanmahasiswa.blogspot.my/ .
12-10-2016 03:21:59
Selanjutnya
shadow: Makna: GEMERSAHAN,
Contoh Penggunaan: GEMERSAHAN" KU AKU BERSABAR,
Asal Kata: GEMA,KERESAHAN,
Sumber Rujukan: idea ,ilham.
30-09-2016 17:30:04
Selanjutnya
shadow: Makna: GEMERSAHAN,
Contoh Penggunaan: GEMERSAHAN" KU AKU BERSABAR,
Asal Kata: GEMA,KERESAHA,
Sumber Rujukan: idea atau ilham .
30-09-2016 17:28:33
Selanjutnya
mohamad yusoff: Makna: 1. (Untuk kata nama) "Sapa" ~ "salam"; "tabik". 2. (Untuk kata nama am) "Penyapa" ~ orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur; orang yang memberi atau mengucapkan salam atau tabik; penyalam; orang yang mengucapkan sejahtera; orang yang ramah atau mesra atau suka bergaul; orang yang peramah; peramah; penyambut tetamu; pengalu-alu; hantu; jin; si lidah api; mambang; jembalang; mambang api; jembang api; benda halus; mahluk alus; makhluk halus; dedemitan; polong; api-api; jambang api; penunggu; si api. "Hantu penyapa" ~ hantu penegur; hantu yang menegur; hantu yang menyapa; hantu atau semangat jahat yang suka merasuk atau masuk ke dalam tubuh seseorang. "Pesapa" ~ orang yang disapa; orang yang ditegur; petegur; orang yang kena sapa atau kena tegur "Pesapa hantu" ~ orang yang disapa hantu; orang yang ditegur hantu; petegur hantu; orang yang kena rasuk; orang yang dirasuk atau terasuk; orang kerasukan; orang kemasukan; orang kesapaan; orang keteguran; orang yang kena tegur atau sapa; orang yang disapa hantu atau ditegur hantu. "Sitersapa" ~ sitertegur; orang yang disapa; orang yang ditegur; orang yang kena sapa; orang yang kens tegur. "Sitersapa hantu" ~ sitertegur hantu; orang yang disapa atau ditegur atau dirasuk oleh hantu; orang kerasukan; orang kemasukan; orang yang kena rasuk atau terasuk. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) "sapa ajar" ~ tegur ajar; nasihat; ajaran; peringatan; petunjuk baik; pedoman; anjuran; petuah; saranan; petunjuk; tunjuk ajar; tunjuk-tunjuk; hidayah; hidayat; bidasan; bahasan; celaan; cercaan; cerca; kecaman; kupasan; tegur sapa; teguran; kritikan. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") "Penyapaan" ~ perihal (perbuatan, usaha, proses, olah, cara dan sebagainya) menyapa atau cara menegur; peneguran; perihal menegur atau cara menegur. "Penyapaan hantu" ~ peneguran hantu; perihal (perbuatan; tindakan, usaha, olah dan sebagainya) hantu (mahkluk halus; semangat halus; benda halus) menyapa atau menegur; perasukan; perihal atau perbuatan merasuk; perihal hantu atau semangat jahat merasuk. "Persapaan" / "pesapaan" ~ tempat menyapa; tempat menegur; tempat menegur sapa atau bertegur sapa atau bertegur atau bersapa; perihal atau yang berkaitan dengan bersapa atau bertegur sapa; yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa; perteguran; peteguran; alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa atau menegur; sapa; sapaan. "Pesapaan" ~ tempat seseorang disapa, ditegur, kena sapa atau kena tegur. "Persapaan hantu" ~ tempat hantu yang suka menyapa, menegur atau merasuk; tempat seseorang dirasuk hantu; perteguran hantu; perteguran hantu; peteguran hantu. "Pesapaan hantu" ~ tempat seseorang disapa hantu, ditegur hantu atau dirasuk. 5. (Untuk kata kerja / kata perbuatan) "menyapa" ~ memberi sapa; mengucapkan sapa; menegur; memberi tegur; mengucapkan tegur; memberi salam; mengucapkan salam; memberi (mengucapkan) tabik; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum. "disapa" ~ ditegur; kena sapa; kena tegur; tersapa; tertegur. "disapa hantu" ~ ditegur hantu; kena rasuk; dirasuk; kerasukan; kemasukan. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) "Persapa!" ~ Selamat datang!; Halo!; Helo!; Hai! ,
Contoh Penggunaan: 1. (Untuk kata nama) : Armin selalu memberikan sapa (salam; tabik; mengucapkan assalamualaikum; mengucapkan sejahtera; mengucapkan kata hormat) kepada emaknya semasa dia pulang ke rumah. 2. (Untuk kata nama am) : Penyapa (orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur) itu menyapa orang-orang yang ada di situ. : Penyapa (pengucap salam; pemberi salam; pemberi tabik) itu berdiri untuk menghormati orang-orang yang datang ke situ. : Farid seorang yang penyapa (peramah; orang yang ramah, mesra, mudah atau suka bergaul) : Rizki bekerja sebagai penyapa (penyambut tetamu; pengalu-alu) di pencaus (hotel; rumah inapan; rumah penginapan; rumah tumpangan; rumah tumpangan sentara) itu. : Dikatakan bahawa rumah usang itu ada penyapanya (penunggunya; hantunya; mambangnya; jembalangnya). : Jangan kamu pergi ke hutan itu kerana di situ ada hantu penyapanya (hantu yang suka merasuk) : Pesapa-pesapa (orang yang kena sapa atau disapa) itu disapa oleh seorang penyapa yang berada di situ. : Pesapa hantu (orang yang dirasuk atau kena rasuk atau kerasukan) itu diubati oleh seorang bomoh guna-gunaan (orang pandai dan pakar mengubati penyakit halus atau penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk halus). : Sitersapa itu tersenyum-senyum kepada penyapa yang menyapanya tadi kerana kemaluan. : Ustaz Kasmaran membacakan ayat-ayat kepada sitersapa hantu (orang yang kena sapa atau disapa hantu atau dirasuk) supaya makhluk halus itu keluar dari tubuhnya. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) : Rasulullah S.A.W pernah memberi sapa ajar (nasihat; tegur ajar; anjuran; ajaran) kepada umatnya supaya melakukan amal kebaikan dan melarang daripada membuat amal keburukan. : Pak Abu memberi sapa ajar (menasihati; nasihat; ajaran) kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik (soleh). : Rasya sentiasa memohon kepada Tuhan agar dirinya (dia) diberikan kekuatan dan sapa ajar (tegur ajar; hidayah; hidayat; petunjuk; tunjuk-tunjuk) dalam menjalani kehidupan. : Mahaguru Datin Aminah selalu memberi sapa ajar (tegur ajar, celaan, bidasan, kupasan, kecaman, cercaan, bahasan; teguran; tegur sapa; kritikan) atas segala rancang usaha (rancangan; rencana; pembangunan; projek) yang boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan keaslian bahasa Melayu. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") : Penyapaan (perihal atau perbuatan menyapa) dan senyuman manis daripada seorang jejaka kacak itu telah membuatkan hati Dang Wangi jatuh cinta kepadanya. : Setiap bangsa di dunia ini penyapaannya (cara menyapa) adalah berbeza. : Penyapaannya (perihal atau perbuatan menyapa atau menegur) itu membuatkan hati Maisara berasa dirinya dihormati dan disayangi. : Bila orang ubatan (bomoh gunaan) membuat upacara-upacaranya maka pada masa itu penyapaan hantu (perihal hantu merasuk) terhadap dirinya atau orang disekitarnya sangat mudah. : Penyapaan hantu (perihal atau perbuatan hantu atau semangat jahat merasuk atau merasuki) membuatkan Misana rasa tak sedarkan diri dan selalu saja melihat benda pelik. : Di pasaraya (pasar raya) inilah yang menjadi persapaan (tempat bertegur sapa; tempat menegur sapa; tempat menyapa) antara saya dengan lelaki itu. : Itulah cara persapaannya (yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, sapa, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa). : Selalu kata persapaan (alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa, sapa, sapaan) orang Melayu adalah sangat banyak iaitu dengan hanya mengucapkan "sejahtera", "assalamualaikum" atau "salam" dan lain-lain. : Di situlah pesapaan (tempat seseorang disapa, ditegur, tertegur, tersapa, kena sapa atau kena tegur) lelaki itu. : Hutan itu kononnya persapaan hantu (tempat hantu suka menyapa, menegur atau merasuk). : Bajan telah dirasuk dan Aris mengatakan dekat binaan usang itulah pesapaan hantunya (tempat seseorang disapa, ditegur atau dirasuk). 5. (Untuk kata kerja atau kata perbuatan) : Aswara berjumpa dengan Asnita semasa pulang dari tempat kerja dan dia menyapanya (memberi salam; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum) dengan senyuman yang manis. : Sejak Maimunah disapa hantu (ditegur hantu; dirasuk; kena rasuk), dia asyik mengamuk, bercakap bukan-bukan, meracau, dan mengilai-ngilai sepanjang malam. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) : Persapa, apa khabar semua? ~ Hai, apa khabar semua? : Persapa ke negeri kami! ~ Selamat datang ke negeri kami! : Persapa, siapa di sana! ~ Helo, siapa di sana! atau Halo, siapa di sana!,
Asal Kata: sapa (tegur; ramah, dll) ~ (kata nama),
Sumber Rujukan: Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Gagasan Pencinta Bahasa Melayu; Cadangan makna dan kata sendiri; Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Arab dan bahasa lain (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham).
15-05-2016 07:17:32
Selanjutnya
mohamad yusoff: Makna: 1. (Untuk kata nama) "Sapa" ~ "salam"; "tabik". 2. (Untuk kata nama am) "Penyapa" ~ orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur; orang yang memberi atau mengucapkan salam atau tabik; penyalam; orang yang mengucapkan sejahtera; orang yang ramah atau mesra atau suka bergaul; orang yang peramah; peramah; penyambut tetamu; pengalu-alu; hantu; jin; si lidah api; mambang; jembalang; mambang api; jembang api; benda halus; mahluk alus; makhluk halus; dedemitan; polong; api-api; jambang api; penunggu; si api. "Hantu penyapa" ~ hantu penegur; hantu yang menegur; hantu yang menyapa; hantu atau semangat jahat yang suka merasuk atau masuk ke dalam tubuh seseorang. "Pesapa" ~ orang yang disapa; orang yang ditegur; petegur; orang yang kena sapa atau kena tegur "Pesapa hantu" ~ orang yang disapa hantu; orang yang ditegur hantu; petegur hantu; orang yang kena rasuk; orang yang dirasuk atau terasuk; orang kerasukan; orang kemasukan; orang kesapaan; orang keteguran; orang yang kena tegur atau sapa; orang yang disapa hantu atau ditegur hantu. "Sitersapa" ~ sitertegur; orang yang disapa; orang yang ditegur; orang yang kena sapa; orang yang kens tegur. "Sitersapa hantu" ~ sitertegur hantu; orang yang disapa atau ditegur atau dirasuk oleh hantu; orang kerasukan; orang kemasukan; orang yang kena rasuk atau terasuk. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) "sapa ajar" ~ tegur ajar; nasihat; ajaran; peringatan; petunjuk baik; pedoman; anjuran; petuah; saranan; petunjuk; tunjuk ajar; tunjuk-tunjuk; hidayah; hidayat; bidasan; bahasan; celaan; cercaan; cerca; kecaman; kupasan; tegur sapa; teguran; kritikan. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") "Penyapaan" ~ perihal (perbuatan, usaha, proses, olah, cara dan sebagainya) menyapa atau cara menegur; peneguran; perihal menegur atau cara menegur. "Penyapaan hantu" ~ peneguran hantu; perihal (perbuatan; tindakan, usaha, olah dan sebagainya) hantu (mahkluk halus; semangat halus; benda halus) menyapa atau menegur; perasukan; perihal atau perbuatan merasuk; perihal hantu atau semangat jahat merasuk. "Persapaan" / "pesapaan" ~ tempat menyapa; tempat menegur; tempat menegur sapa atau bertegur sapa atau bertegur atau bersapa; perihal atau yang berkaitan dengan bersapa atau bertegur sapa; yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa; perteguran; peteguran; alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa atau menegur; sapa; sapaan. "Pesapaan" ~ tempat seseorang disapa, ditegur, kena sapa atau kena tegur. "Persapaan hantu" ~ tempat hantu yang suka menyapa, menegur atau merasuk; tempat seseorang dirasuk hantu; perteguran hantu; perteguran hantu; peteguran hantu. "Pesapaan hantu" ~ tempat seseorang disapa hantu, ditegur hantu atau dirasuk. 5. (Untuk kata kerja / kata perbuatan) "menyapa" ~ memberi sapa; mengucapkan sapa; menegur; memberi tegur; mengucapkan tegur; memberi salam; mengucapkan salam; memberi (mengucapkan) tabik; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum. "disapa" ~ ditegur; kena sapa; kena tegur; tersapa; tertegur. "disapa hantu" ~ ditegur hantu; kena rasuk; dirasuk; kerasukan; kemasukan. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) "Persapa!" ~ Selamat datang!; Halo!; Helo!; Hai! ,
Contoh Penggunaan: 1. (Untuk kata nama) : Armin selalu memberikan sapa (salam; tabik; mengucapkan assalamualaikum; mengucapkan sejahtera; mengucapkan kata hormat) kepada emaknya semasa dia pulang ke rumah. 2. (Untuk kata nama am) : Penyapa (orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur) itu menyapa orang-orang yang ada di situ. : Penyapa (pengucap salam; pemberi salam; pemberi tabik) itu berdiri untuk menghormati orang-orang yang datang ke situ. : Farid seorang yang penyapa (peramah; orang yang ramah, mesra, mudah atau suka bergaul) : Rizki bekerja sebagai penyapa (penyambut tetamu; pengalu-alu) di pencaus (hotel; rumah inapan; rumah penginapan; rumah tumpangan; rumah tumpangan sentara) itu. : Dikatakan bahawa rumah usang itu ada penyapanya (penunggunya; hantunya; mambangnya; jembalangnya). : Jangan kamu pergi ke hutan itu kerana di situ ada hantu penyapanya (hantu yang suka merasuk) : Pesapa-pesapa (orang yang kena sapa atau disapa) itu disapa oleh seorang penyapa yang berada di situ. : Pesapa hantu (orang yang dirasuk atau kena rasuk atau kerasukan) itu diubati oleh seorang bomoh guna-gunaan (orang pandai dan pakar mengubati penyakit halus atau penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk halus). : Sitersapa itu tersenyum-senyum kepada penyapa yang menyapanya tadi kerana kemaluan. : Ustaz Kasmaran membacakan ayat-ayat kepada sitersapa hantu (orang yang kena sapa atau disapa hantu atau dirasuk) supaya makhluk halus itu keluar dari tubuhnya. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) : Rasulullah S.A.W pernah memberi sapa ajar (nasihat; tegur ajar; anjuran; ajaran) kepada umatnya supaya melakukan amal kebaikan dan melarang daripada membuat amal keburukan. : Pak Abu memberi sapa ajar (menasihati; nasihat; ajaran) kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik (soleh). : Rasya sentiasa memohon kepada Tuhan agar dirinya (dia) diberikan kekuatan dan sapa ajar (tegur ajar; hidayah; hidayat; petunjuk; tunjuk-tunjuk) dalam menjalani kehidupan. : Mahaguru Datin Aminah selalu memberi sapa ajar (tegur ajar, celaan, bidasan, kupasan, kecaman, cercaan, bahasan; teguran; tegur sapa; kritikan) atas segala rancang usaha (rancangan; rencana; pembangunan; projek) yang boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan keaslian bahasa Melayu. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") : Penyapaan (perihal atau perbuatan menyapa) dan senyuman manis daripada seorang jejaka kacak itu telah membuatkan hati Dang Wangi jatuh cinta kepadanya. : Setiap bangsa di dunia ini penyapaannya (cara menyapa) adalah berbeza. : Penyapaannya (perihal atau perbuatan menyapa atau menegur) itu membuatkan hati Maisara berasa dirinya dihormati dan disayangi. : Bila orang ubatan (bomoh gunaan) membuat upacara-upacaranya maka pada masa itu penyapaan hantu (perihal hantu merasuk) terhadap dirinya atau orang disekitarnya sangat mudah. : Penyapaan hantu (perihal atau perbuatan hantu atau semangat jahat merasuk atau merasuki) membuatkan Misana rasa tak sedarkan diri dan selalu saja melihat benda pelik. : Di pasaraya (pasar raya) inilah yang menjadi persapaan (tempat bertegur sapa; tempat menegur sapa; tempat menyapa) antara saya dengan lelaki itu. : Itulah cara persapaannya (yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, sapa, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa). : Selalu kata persapaan (alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa, sapa, sapaan) orang Melayu adalah sangat banyak iaitu dengan hanya mengucapkan "sejahtera", "assalamualaikum" atau "salam" dan lain-lain. : Di situlah pesapaan (tempat seseorang disapa, ditegur, tertegur, tersapa, kena sapa atau kena tegur) lelaki itu. : Hutan itu kononnya persapaan hantu (tempat hantu suka menyapa, menegur atau merasuk). : Bajan telah dirasuk dan Aris mengatakan dekat binaan usang itulah pesapaan hantunya (tempat seseorang disapa, ditegur atau dirasuk). 5. (Untuk kata kerja atau kata perbuatan) : Aswara berjumpa dengan Asnita semasa pulang dari tempat kerja dan dia menyapanya (memberi salam; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum) dengan senyuman yang manis. : Sejak Maimunah disapa hantu (ditegur hantu; dirasuk; kena rasuk), dia asyik mengamuk, bercakap bukan-bukan, meracau, dan mengilai-ngilai sepanjang malam. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) : Persapa, apa khabar semua? ~ Hai, apa khabar semua? : Persapa ke negeri kami! ~ Selamat datang ke negeri kami! : Persapa, siapa di sana! ~ Helo, siapa di sana! atau Halo, siapa di sana!,
Asal Kata: sapa (tegur; ramah, dll) ~ (kata nama),
Sumber Rujukan: Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Gagasan Pencinta Bahasa Melayu; Cadangan makna dan kata sendiri; Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Arab dan bahasa lain (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham).
15-05-2016 07:17:13
Selanjutnya

STATISTIK PELAWAT
Hari Ini 1
Semalam 1
Minggu Ini 5
Minggu Lepas 7
Bulan Ini 21
Bulan Lepas 30
Keseluruhan 100238

Tutup
©Hak Cipta Terpelihara 2013 Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.
Paparan terbaik Internet Explorer 5.5 ke atas, dengan resolusi skrin 1280x1024.
PENAFIAN: Dewan Bahasa dan Pustaka tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh daripada laman ini.