Portal yang menyediakan ruang kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan maklumat yang berkaitan dengan perbendaharaan kata bahasa Melayu ... selanjutnya


BICARA KATA TERKINI
"sapa"
Makna: 1. (Untuk kata nama) "Sapa" ~ "salam"; "tabik". 2. (Untuk kata nama am) "Penyapa" ~ orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur; orang yang memberi atau mengucapkan salam atau tabik; penyalam; orang yang mengucapkan sejahtera; orang yang ramah atau mesra atau suka bergaul; orang yang peramah; peramah; penyambut tetamu; pengalu-alu; hantu; jin; si lidah api; mambang; jembalang; mambang api; jembang api; benda halus; mahluk alus; makhluk halus; dedemitan; polong; api-api; jambang api; penunggu; si api. "Hantu penyapa" ~ hantu penegur; hantu yang menegur; hantu yang menyapa; hantu atau semangat jahat yang suka merasuk atau masuk ke dalam tubuh seseorang. "Pesapa" ~ orang yang disapa; orang yang ditegur; petegur; orang yang kena sapa atau kena tegur "Pesapa hantu" ~ orang yang disapa hantu; orang yang ditegur hantu; petegur hantu; orang yang kena rasuk; orang yang dirasuk atau terasuk; orang kerasukan; orang kemasukan; orang kesapaan; orang keteguran; orang yang kena tegur atau sapa; orang yang disapa hantu atau ditegur hantu. "Sitersapa" ~ sitertegur; orang yang disapa; orang yang ditegur; orang yang kena sapa; orang yang kens tegur. "Sitersapa hantu" ~ sitertegur hantu; orang yang disapa atau ditegur atau dirasuk oleh hantu; orang kerasukan; orang kemasukan; orang yang kena rasuk atau terasuk. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) "sapa ajar" ~ tegur ajar; nasihat; ajaran; peringatan; petunjuk baik; pedoman; anjuran; petuah; saranan; petunjuk; tunjuk ajar; tunjuk-tunjuk; hidayah; hidayat; bidasan; bahasan; celaan; cercaan; cerca; kecaman; kupasan; tegur sapa; teguran; kritikan. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") "Penyapaan" ~ perihal (perbuatan, usaha, proses, olah, cara dan sebagainya) menyapa atau cara menegur; peneguran; perihal menegur atau cara menegur. "Penyapaan hantu" ~ peneguran hantu; perihal (perbuatan; tindakan, usaha, olah dan sebagainya) hantu (mahkluk halus; semangat halus; benda halus) menyapa atau menegur; perasukan; perihal atau perbuatan merasuk; perihal hantu atau semangat jahat merasuk. "Persapaan" / "pesapaan" ~ tempat menyapa; tempat menegur; tempat menegur sapa atau bertegur sapa atau bertegur atau bersapa; perihal atau yang berkaitan dengan bersapa atau bertegur sapa; yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa; perteguran; peteguran; alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa atau menegur; sapa; sapaan. "Pesapaan" ~ tempat seseorang disapa, ditegur, kena sapa atau kena tegur. "Persapaan hantu" ~ tempat hantu yang suka menyapa, menegur atau merasuk; tempat seseorang dirasuk hantu; perteguran hantu; perteguran hantu; peteguran hantu. "Pesapaan hantu" ~ tempat seseorang disapa hantu, ditegur hantu atau dirasuk. 5. (Untuk kata kerja / kata perbuatan) "menyapa" ~ memberi sapa; mengucapkan sapa; menegur; memberi tegur; mengucapkan tegur; memberi salam; mengucapkan salam; memberi (mengucapkan) tabik; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum. "disapa" ~ ditegur; kena sapa; kena tegur; tersapa; tertegur. "disapa hantu" ~ ditegur hantu; kena rasuk; dirasuk; kerasukan; kemasukan. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) "Persapa!" ~ Selamat datang!; Halo!; Helo!; Hai! ,
Contoh Penggunaan: 1. (Untuk kata nama) : Armin selalu memberikan sapa (salam; tabik; mengucapkan assalamualaikum; mengucapkan sejahtera; mengucapkan kata hormat) kepada emaknya semasa dia pulang ke rumah. 2. (Untuk kata nama am) : Penyapa (orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur) itu menyapa orang-orang yang ada di situ. : Penyapa (pengucap salam; pemberi salam; pemberi tabik) itu berdiri untuk menghormati orang-orang yang datang ke situ. : Farid seorang yang penyapa (peramah; orang yang ramah, mesra, mudah atau suka bergaul) : Rizki bekerja sebagai penyapa (penyambut tetamu; pengalu-alu) di pencaus (hotel; rumah inapan; rumah penginapan; rumah tumpangan; rumah tumpangan sentara) itu. : Dikatakan bahawa rumah usang itu ada penyapanya (penunggunya; hantunya; mambangnya; jembalangnya). : Jangan kamu pergi ke hutan itu kerana di situ ada hantu penyapanya (hantu yang suka merasuk) : Pesapa-pesapa (orang yang kena sapa atau disapa) itu disapa oleh seorang penyapa yang berada di situ. : Pesapa hantu (orang yang dirasuk atau kena rasuk atau kerasukan) itu diubati oleh seorang bomoh guna-gunaan (orang pandai dan pakar mengubati penyakit halus atau penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk halus). : Sitersapa itu tersenyum-senyum kepada penyapa yang menyapanya tadi kerana kemaluan. : Ustaz Kasmaran membacakan ayat-ayat kepada sitersapa hantu (orang yang kena sapa atau disapa hantu atau dirasuk) supaya makhluk halus itu keluar dari tubuhnya. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) : Rasulullah S.A.W pernah memberi sapa ajar (nasihat; tegur ajar; anjuran; ajaran) kepada umatnya supaya melakukan amal kebaikan dan melarang daripada membuat amal keburukan. : Pak Abu memberi sapa ajar (menasihati; nasihat; ajaran) kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik (soleh). : Rasya sentiasa memohon kepada Tuhan agar dirinya (dia) diberikan kekuatan dan sapa ajar (tegur ajar; hidayah; hidayat; petunjuk; tunjuk-tunjuk) dalam menjalani kehidupan. : Mahaguru Datin Aminah selalu memberi sapa ajar (tegur ajar, celaan, bidasan, kupasan, kecaman, cercaan, bahasan; teguran; tegur sapa; kritikan) atas segala rancang usaha (rancangan; rencana; pembangunan; projek) yang boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan keaslian bahasa Melayu. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") : Penyapaan (perihal atau perbuatan menyapa) dan senyuman manis daripada seorang jejaka kacak itu telah membuatkan hati Dang Wangi jatuh cinta kepadanya. : Setiap bangsa di dunia ini penyapaannya (cara menyapa) adalah berbeza. : Penyapaannya (perihal atau perbuatan menyapa atau menegur) itu membuatkan hati Maisara berasa dirinya dihormati dan disayangi. : Bila orang ubatan (bomoh gunaan) membuat upacara-upacaranya maka pada masa itu penyapaan hantu (perihal hantu merasuk) terhadap dirinya atau orang disekitarnya sangat mudah. : Penyapaan hantu (perihal atau perbuatan hantu atau semangat jahat merasuk atau merasuki) membuatkan Misana rasa tak sedarkan diri dan selalu saja melihat benda pelik. : Di pasaraya (pasar raya) inilah yang menjadi persapaan (tempat bertegur sapa; tempat menegur sapa; tempat menyapa) antara saya dengan lelaki itu. : Itulah cara persapaannya (yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, sapa, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa). : Selalu kata persapaan (alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa, sapa, sapaan) orang Melayu adalah sangat banyak iaitu dengan hanya mengucapkan "sejahtera", "assalamualaikum" atau "salam" dan lain-lain. : Di situlah pesapaan (tempat seseorang disapa, ditegur, tertegur, tersapa, kena sapa atau kena tegur) lelaki itu. : Hutan itu kononnya persapaan hantu (tempat hantu suka menyapa, menegur atau merasuk). : Bajan telah dirasuk dan Aris mengatakan dekat binaan usang itulah pesapaan hantunya (tempat seseorang disapa, ditegur atau dirasuk). 5. (Untuk kata kerja atau kata perbuatan) : Aswara berjumpa dengan Asnita semasa pulang dari tempat kerja dan dia menyapanya (memberi salam; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum) dengan senyuman yang manis. : Sejak Maimunah disapa hantu (ditegur hantu; dirasuk; kena rasuk), dia asyik mengamuk, bercakap bukan-bukan, meracau, dan mengilai-ngilai sepanjang malam. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) : Persapa, apa khabar semua? ~ Hai, apa khabar semua? : Persapa ke negeri kami! ~ Selamat datang ke negeri kami! : Persapa, siapa di sana! ~ Helo, siapa di sana! atau Halo, siapa di sana!,
Asal Kata: sapa (tegur; ramah, dll) ~ (kata nama),
Sumber Rujukan: Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Gagasan Pencinta Bahasa Melayu; Cadangan makna dan kata sendiri; Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Arab dan bahasa lain (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham).
mohamad yusoff | 15-05-2016 07:17:32
Selanjutnya
SARAN KATA TERKINI
"bual bincang"
Makna: (1 - untuk kata nama) randau; pertukaran pendapat tentang persoalan-persoalan (keluaran-keluaran; isu-isu) tertentu; perbualan untuk berbincang sesuatu perkara; perbualan; perbincangan; percakapan dwicakap; percakapan; perbicaraan; bicara; bincang; bual; kata tutur; kata tuturan; perundingan; runding; pertukaran pendapat dan soal jawab mengenai sesuatu; dialog. (Terjemahan dan padanan kata dalam bahasa Inggerisnya ialah ~ dialog; dialogue; duologue). (2 - untuk kata kerja) ''berbual bincang'' ~ bertukar-tukar pendapat dan bersoal jawab mengenai sesuatu; bercakap; berbual; berbual-bual; bercakap; berdialog; mengadakan dialog. (Terjemahan dan padanan kata dalam bahasa Inggerisnya ialah ~ dialogue; dialog; duologue; dialoguing; etc)
Contoh Penggunaan: (1) Sandiwara (drama) ialah karya atau karangan dalam bentuk bual bincang atau randau. (2) Tan Sri Dato' Haji Muhyidin bin Haji Mohammad Yassin dan menteri pelajaran Malaysia akan mengadakan bual bincang (dialog) mengenai kepentingan bahasa Melayu kepada masyarakat nusantara. (3) Manisa berbual bincang (berdialog) dengan baik dalam lakonannya itu. (4) Alih bahasaan (terjemahan) bual bincang (dialog) daripada gambar hidup (film) asing itu terdapat pada bahagian bawah tabir itu.
Asal Kata: bual (bercakap; cakap; bicara; perbualan; dialog; dll) + bincang (bercakap-cakap; bertukar-tukar pendapat; berunding; membahas; bahas; memperkatakan; membicarakan; dialog; dll) = bual bincang (kata nama pemajmukan)
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta dan pejuang bahasa Melayu; Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Cadangan kata dan makna sendiri; Kamus DBP dan KBBI (rujukan kata seerti, dll), Kamus Inggeris
mohamad yusoff | 15 jam yang lalu
Selanjutnya
CELIK KATA TERKINI
"Mutiara Kata"
tanda cinta itu ingat bukti cinta itu taat
Awang Kata | 08-02-2014 23:31:33
Selanjutnya
DUNIA KATA - KATA HARI INI
"pemotongan"

1. perbuatan memotong (me­ngerat, menggunting, memenggal dsb), penge­ratan, pemenggalan: jenayah curi yg membawa kpd hukuman ~ tangan; 2. penyembelihan; 3. pemintasan (jalan dll); 4. pengurangan (gaji, harga, dsb); Selanjutnya
VIDEO PILIHAN
TEMUI KAMI DI FACEBOOKSARAN KATA
'bual bincang'
mohamad yusoff | 15 jam yang lalu
'n-back working memory'
alwani asri | 1 hari yang lalu
'n-back working memory'
alwani asri | 1 hari yang lalu
'persalinan'
mazura | 1 hari yang lalu
'delua'
mohamad yusoff | 1 hari yang lalu

BUAL TERKINI
mohamad yusoff: Makna: 1. (Untuk kata nama) "Sapa" ~ "salam"; "tabik". 2. (Untuk kata nama am) "Penyapa" ~ orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur; orang yang memberi atau mengucapkan salam atau tabik; penyalam; orang yang mengucapkan sejahtera; orang yang ramah atau mesra atau suka bergaul; orang yang peramah; peramah; penyambut tetamu; pengalu-alu; hantu; jin; si lidah api; mambang; jembalang; mambang api; jembang api; benda halus; mahluk alus; makhluk halus; dedemitan; polong; api-api; jambang api; penunggu; si api. "Hantu penyapa" ~ hantu penegur; hantu yang menegur; hantu yang menyapa; hantu atau semangat jahat yang suka merasuk atau masuk ke dalam tubuh seseorang. "Pesapa" ~ orang yang disapa; orang yang ditegur; petegur; orang yang kena sapa atau kena tegur "Pesapa hantu" ~ orang yang disapa hantu; orang yang ditegur hantu; petegur hantu; orang yang kena rasuk; orang yang dirasuk atau terasuk; orang kerasukan; orang kemasukan; orang kesapaan; orang keteguran; orang yang kena tegur atau sapa; orang yang disapa hantu atau ditegur hantu. "Sitersapa" ~ sitertegur; orang yang disapa; orang yang ditegur; orang yang kena sapa; orang yang kens tegur. "Sitersapa hantu" ~ sitertegur hantu; orang yang disapa atau ditegur atau dirasuk oleh hantu; orang kerasukan; orang kemasukan; orang yang kena rasuk atau terasuk. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) "sapa ajar" ~ tegur ajar; nasihat; ajaran; peringatan; petunjuk baik; pedoman; anjuran; petuah; saranan; petunjuk; tunjuk ajar; tunjuk-tunjuk; hidayah; hidayat; bidasan; bahasan; celaan; cercaan; cerca; kecaman; kupasan; tegur sapa; teguran; kritikan. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") "Penyapaan" ~ perihal (perbuatan, usaha, proses, olah, cara dan sebagainya) menyapa atau cara menegur; peneguran; perihal menegur atau cara menegur. "Penyapaan hantu" ~ peneguran hantu; perihal (perbuatan; tindakan, usaha, olah dan sebagainya) hantu (mahkluk halus; semangat halus; benda halus) menyapa atau menegur; perasukan; perihal atau perbuatan merasuk; perihal hantu atau semangat jahat merasuk. "Persapaan" / "pesapaan" ~ tempat menyapa; tempat menegur; tempat menegur sapa atau bertegur sapa atau bertegur atau bersapa; perihal atau yang berkaitan dengan bersapa atau bertegur sapa; yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa; perteguran; peteguran; alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa atau menegur; sapa; sapaan. "Pesapaan" ~ tempat seseorang disapa, ditegur, kena sapa atau kena tegur. "Persapaan hantu" ~ tempat hantu yang suka menyapa, menegur atau merasuk; tempat seseorang dirasuk hantu; perteguran hantu; perteguran hantu; peteguran hantu. "Pesapaan hantu" ~ tempat seseorang disapa hantu, ditegur hantu atau dirasuk. 5. (Untuk kata kerja / kata perbuatan) "menyapa" ~ memberi sapa; mengucapkan sapa; menegur; memberi tegur; mengucapkan tegur; memberi salam; mengucapkan salam; memberi (mengucapkan) tabik; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum. "disapa" ~ ditegur; kena sapa; kena tegur; tersapa; tertegur. "disapa hantu" ~ ditegur hantu; kena rasuk; dirasuk; kerasukan; kemasukan. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) "Persapa!" ~ Selamat datang!; Halo!; Helo!; Hai! ,
Contoh Penggunaan: 1. (Untuk kata nama) : Armin selalu memberikan sapa (salam; tabik; mengucapkan assalamualaikum; mengucapkan sejahtera; mengucapkan kata hormat) kepada emaknya semasa dia pulang ke rumah. 2. (Untuk kata nama am) : Penyapa (orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur) itu menyapa orang-orang yang ada di situ. : Penyapa (pengucap salam; pemberi salam; pemberi tabik) itu berdiri untuk menghormati orang-orang yang datang ke situ. : Farid seorang yang penyapa (peramah; orang yang ramah, mesra, mudah atau suka bergaul) : Rizki bekerja sebagai penyapa (penyambut tetamu; pengalu-alu) di pencaus (hotel; rumah inapan; rumah penginapan; rumah tumpangan; rumah tumpangan sentara) itu. : Dikatakan bahawa rumah usang itu ada penyapanya (penunggunya; hantunya; mambangnya; jembalangnya). : Jangan kamu pergi ke hutan itu kerana di situ ada hantu penyapanya (hantu yang suka merasuk) : Pesapa-pesapa (orang yang kena sapa atau disapa) itu disapa oleh seorang penyapa yang berada di situ. : Pesapa hantu (orang yang dirasuk atau kena rasuk atau kerasukan) itu diubati oleh seorang bomoh guna-gunaan (orang pandai dan pakar mengubati penyakit halus atau penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk halus). : Sitersapa itu tersenyum-senyum kepada penyapa yang menyapanya tadi kerana kemaluan. : Ustaz Kasmaran membacakan ayat-ayat kepada sitersapa hantu (orang yang kena sapa atau disapa hantu atau dirasuk) supaya makhluk halus itu keluar dari tubuhnya. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) : Rasulullah S.A.W pernah memberi sapa ajar (nasihat; tegur ajar; anjuran; ajaran) kepada umatnya supaya melakukan amal kebaikan dan melarang daripada membuat amal keburukan. : Pak Abu memberi sapa ajar (menasihati; nasihat; ajaran) kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik (soleh). : Rasya sentiasa memohon kepada Tuhan agar dirinya (dia) diberikan kekuatan dan sapa ajar (tegur ajar; hidayah; hidayat; petunjuk; tunjuk-tunjuk) dalam menjalani kehidupan. : Mahaguru Datin Aminah selalu memberi sapa ajar (tegur ajar, celaan, bidasan, kupasan, kecaman, cercaan, bahasan; teguran; tegur sapa; kritikan) atas segala rancang usaha (rancangan; rencana; pembangunan; projek) yang boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan keaslian bahasa Melayu. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") : Penyapaan (perihal atau perbuatan menyapa) dan senyuman manis daripada seorang jejaka kacak itu telah membuatkan hati Dang Wangi jatuh cinta kepadanya. : Setiap bangsa di dunia ini penyapaannya (cara menyapa) adalah berbeza. : Penyapaannya (perihal atau perbuatan menyapa atau menegur) itu membuatkan hati Maisara berasa dirinya dihormati dan disayangi. : Bila orang ubatan (bomoh gunaan) membuat upacara-upacaranya maka pada masa itu penyapaan hantu (perihal hantu merasuk) terhadap dirinya atau orang disekitarnya sangat mudah. : Penyapaan hantu (perihal atau perbuatan hantu atau semangat jahat merasuk atau merasuki) membuatkan Misana rasa tak sedarkan diri dan selalu saja melihat benda pelik. : Di pasaraya (pasar raya) inilah yang menjadi persapaan (tempat bertegur sapa; tempat menegur sapa; tempat menyapa) antara saya dengan lelaki itu. : Itulah cara persapaannya (yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, sapa, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa). : Selalu kata persapaan (alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa, sapa, sapaan) orang Melayu adalah sangat banyak iaitu dengan hanya mengucapkan "sejahtera", "assalamualaikum" atau "salam" dan lain-lain. : Di situlah pesapaan (tempat seseorang disapa, ditegur, tertegur, tersapa, kena sapa atau kena tegur) lelaki itu. : Hutan itu kononnya persapaan hantu (tempat hantu suka menyapa, menegur atau merasuk). : Bajan telah dirasuk dan Aris mengatakan dekat binaan usang itulah pesapaan hantunya (tempat seseorang disapa, ditegur atau dirasuk). 5. (Untuk kata kerja atau kata perbuatan) : Aswara berjumpa dengan Asnita semasa pulang dari tempat kerja dan dia menyapanya (memberi salam; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum) dengan senyuman yang manis. : Sejak Maimunah disapa hantu (ditegur hantu; dirasuk; kena rasuk), dia asyik mengamuk, bercakap bukan-bukan, meracau, dan mengilai-ngilai sepanjang malam. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) : Persapa, apa khabar semua? ~ Hai, apa khabar semua? : Persapa ke negeri kami! ~ Selamat datang ke negeri kami! : Persapa, siapa di sana! ~ Helo, siapa di sana! atau Halo, siapa di sana!,
Asal Kata: sapa (tegur; ramah, dll) ~ (kata nama),
Sumber Rujukan: Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Gagasan Pencinta Bahasa Melayu; Cadangan makna dan kata sendiri; Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Arab dan bahasa lain (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham).
15-05-2016 07:17:32
Selanjutnya
mohamad yusoff: Makna: 1. (Untuk kata nama) "Sapa" ~ "salam"; "tabik". 2. (Untuk kata nama am) "Penyapa" ~ orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur; orang yang memberi atau mengucapkan salam atau tabik; penyalam; orang yang mengucapkan sejahtera; orang yang ramah atau mesra atau suka bergaul; orang yang peramah; peramah; penyambut tetamu; pengalu-alu; hantu; jin; si lidah api; mambang; jembalang; mambang api; jembang api; benda halus; mahluk alus; makhluk halus; dedemitan; polong; api-api; jambang api; penunggu; si api. "Hantu penyapa" ~ hantu penegur; hantu yang menegur; hantu yang menyapa; hantu atau semangat jahat yang suka merasuk atau masuk ke dalam tubuh seseorang. "Pesapa" ~ orang yang disapa; orang yang ditegur; petegur; orang yang kena sapa atau kena tegur "Pesapa hantu" ~ orang yang disapa hantu; orang yang ditegur hantu; petegur hantu; orang yang kena rasuk; orang yang dirasuk atau terasuk; orang kerasukan; orang kemasukan; orang kesapaan; orang keteguran; orang yang kena tegur atau sapa; orang yang disapa hantu atau ditegur hantu. "Sitersapa" ~ sitertegur; orang yang disapa; orang yang ditegur; orang yang kena sapa; orang yang kens tegur. "Sitersapa hantu" ~ sitertegur hantu; orang yang disapa atau ditegur atau dirasuk oleh hantu; orang kerasukan; orang kemasukan; orang yang kena rasuk atau terasuk. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) "sapa ajar" ~ tegur ajar; nasihat; ajaran; peringatan; petunjuk baik; pedoman; anjuran; petuah; saranan; petunjuk; tunjuk ajar; tunjuk-tunjuk; hidayah; hidayat; bidasan; bahasan; celaan; cercaan; cerca; kecaman; kupasan; tegur sapa; teguran; kritikan. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") "Penyapaan" ~ perihal (perbuatan, usaha, proses, olah, cara dan sebagainya) menyapa atau cara menegur; peneguran; perihal menegur atau cara menegur. "Penyapaan hantu" ~ peneguran hantu; perihal (perbuatan; tindakan, usaha, olah dan sebagainya) hantu (mahkluk halus; semangat halus; benda halus) menyapa atau menegur; perasukan; perihal atau perbuatan merasuk; perihal hantu atau semangat jahat merasuk. "Persapaan" / "pesapaan" ~ tempat menyapa; tempat menegur; tempat menegur sapa atau bertegur sapa atau bertegur atau bersapa; perihal atau yang berkaitan dengan bersapa atau bertegur sapa; yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa; perteguran; peteguran; alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa atau menegur; sapa; sapaan. "Pesapaan" ~ tempat seseorang disapa, ditegur, kena sapa atau kena tegur. "Persapaan hantu" ~ tempat hantu yang suka menyapa, menegur atau merasuk; tempat seseorang dirasuk hantu; perteguran hantu; perteguran hantu; peteguran hantu. "Pesapaan hantu" ~ tempat seseorang disapa hantu, ditegur hantu atau dirasuk. 5. (Untuk kata kerja / kata perbuatan) "menyapa" ~ memberi sapa; mengucapkan sapa; menegur; memberi tegur; mengucapkan tegur; memberi salam; mengucapkan salam; memberi (mengucapkan) tabik; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum. "disapa" ~ ditegur; kena sapa; kena tegur; tersapa; tertegur. "disapa hantu" ~ ditegur hantu; kena rasuk; dirasuk; kerasukan; kemasukan. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) "Persapa!" ~ Selamat datang!; Halo!; Helo!; Hai! ,
Contoh Penggunaan: 1. (Untuk kata nama) : Armin selalu memberikan sapa (salam; tabik; mengucapkan assalamualaikum; mengucapkan sejahtera; mengucapkan kata hormat) kepada emaknya semasa dia pulang ke rumah. 2. (Untuk kata nama am) : Penyapa (orang yang menyapa; penegur; orang yang menegur) itu menyapa orang-orang yang ada di situ. : Penyapa (pengucap salam; pemberi salam; pemberi tabik) itu berdiri untuk menghormati orang-orang yang datang ke situ. : Farid seorang yang penyapa (peramah; orang yang ramah, mesra, mudah atau suka bergaul) : Rizki bekerja sebagai penyapa (penyambut tetamu; pengalu-alu) di pencaus (hotel; rumah inapan; rumah penginapan; rumah tumpangan; rumah tumpangan sentara) itu. : Dikatakan bahawa rumah usang itu ada penyapanya (penunggunya; hantunya; mambangnya; jembalangnya). : Jangan kamu pergi ke hutan itu kerana di situ ada hantu penyapanya (hantu yang suka merasuk) : Pesapa-pesapa (orang yang kena sapa atau disapa) itu disapa oleh seorang penyapa yang berada di situ. : Pesapa hantu (orang yang dirasuk atau kena rasuk atau kerasukan) itu diubati oleh seorang bomoh guna-gunaan (orang pandai dan pakar mengubati penyakit halus atau penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk halus). : Sitersapa itu tersenyum-senyum kepada penyapa yang menyapanya tadi kerana kemaluan. : Ustaz Kasmaran membacakan ayat-ayat kepada sitersapa hantu (orang yang kena sapa atau disapa hantu atau dirasuk) supaya makhluk halus itu keluar dari tubuhnya. 3. (Untuk kata nama pemajmukan) : Rasulullah S.A.W pernah memberi sapa ajar (nasihat; tegur ajar; anjuran; ajaran) kepada umatnya supaya melakukan amal kebaikan dan melarang daripada membuat amal keburukan. : Pak Abu memberi sapa ajar (menasihati; nasihat; ajaran) kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik (soleh). : Rasya sentiasa memohon kepada Tuhan agar dirinya (dia) diberikan kekuatan dan sapa ajar (tegur ajar; hidayah; hidayat; petunjuk; tunjuk-tunjuk) dalam menjalani kehidupan. : Mahaguru Datin Aminah selalu memberi sapa ajar (tegur ajar, celaan, bidasan, kupasan, kecaman, cercaan, bahasan; teguran; tegur sapa; kritikan) atas segala rancang usaha (rancangan; rencana; pembangunan; projek) yang boleh mencemarkan alam sekitar dan merosakkan keaslian bahasa Melayu. 4. (Untuk kata nama dll apitan "pe-an") : Penyapaan (perihal atau perbuatan menyapa) dan senyuman manis daripada seorang jejaka kacak itu telah membuatkan hati Dang Wangi jatuh cinta kepadanya. : Setiap bangsa di dunia ini penyapaannya (cara menyapa) adalah berbeza. : Penyapaannya (perihal atau perbuatan menyapa atau menegur) itu membuatkan hati Maisara berasa dirinya dihormati dan disayangi. : Bila orang ubatan (bomoh gunaan) membuat upacara-upacaranya maka pada masa itu penyapaan hantu (perihal hantu merasuk) terhadap dirinya atau orang disekitarnya sangat mudah. : Penyapaan hantu (perihal atau perbuatan hantu atau semangat jahat merasuk atau merasuki) membuatkan Misana rasa tak sedarkan diri dan selalu saja melihat benda pelik. : Di pasaraya (pasar raya) inilah yang menjadi persapaan (tempat bertegur sapa; tempat menegur sapa; tempat menyapa) antara saya dengan lelaki itu. : Itulah cara persapaannya (yang berkenaan dengan bersapa, memberi salam, sapa, salam, tabik, atau menyapa atau cara bersapa). : Selalu kata persapaan (alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyapa, sapa, sapaan) orang Melayu adalah sangat banyak iaitu dengan hanya mengucapkan "sejahtera", "assalamualaikum" atau "salam" dan lain-lain. : Di situlah pesapaan (tempat seseorang disapa, ditegur, tertegur, tersapa, kena sapa atau kena tegur) lelaki itu. : Hutan itu kononnya persapaan hantu (tempat hantu suka menyapa, menegur atau merasuk). : Bajan telah dirasuk dan Aris mengatakan dekat binaan usang itulah pesapaan hantunya (tempat seseorang disapa, ditegur atau dirasuk). 5. (Untuk kata kerja atau kata perbuatan) : Aswara berjumpa dengan Asnita semasa pulang dari tempat kerja dan dia menyapanya (memberi salam; mengucapkan sejahtera; mengucapkan assalamualaikum) dengan senyuman yang manis. : Sejak Maimunah disapa hantu (ditegur hantu; dirasuk; kena rasuk), dia asyik mengamuk, bercakap bukan-bukan, meracau, dan mengilai-ngilai sepanjang malam. 6. (Untuk kata seru di bawah kata tugas) : Persapa, apa khabar semua? ~ Hai, apa khabar semua? : Persapa ke negeri kami! ~ Selamat datang ke negeri kami! : Persapa, siapa di sana! ~ Helo, siapa di sana! atau Halo, siapa di sana!,
Asal Kata: sapa (tegur; ramah, dll) ~ (kata nama),
Sumber Rujukan: Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru; Gagasan Pencinta Bahasa Melayu; Cadangan makna dan kata sendiri; Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Arab dan bahasa lain (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham).
15-05-2016 07:17:13
Selanjutnya
002271: Makna: pujian,
Contoh Penggunaan: adik manis mahu pergi mana,
Sumber Rujukan: sendiri.
13-05-2016 15:35:17
Selanjutnya
mohamad yusoff: Makna: 1. (kata seru untuk menarik perhatian sama fungsinya atau gunanya dengan "hai") Hai!; Ahai!; Wahai!; Ya!; Ga!; Aha!; Ja!; Hei!; Weh!; Wih!; Tabik!; Salam!; Damai! Salam sejahtera!; Selamat sejahtera!; Salam hormat!; Salam bahagia!; Salam hangat!; Assalamualaikum!; Dengar!; Dengar sini!; Lihat!; Lihat sini! Kamu di sana! Sini! Sika! Kamu sana! Awak! Sana anda! (bahasa Inggerisnya ~ Hi! Heigh! Greetings! Hey! Hey you! Look here! Listen here! Listen! Look! Here! You there! Hi there! Hiya! Howdy! Yoohoo! Yoo-Hoo! Yo! You there! Peace be upon you! What, ho!). 2. (kata seru untuk menyapa seseorang semasa awal atau dini pertemuan atau memulai perbualan telefon dan sama fungsinya atau gunanya dengan "helo" atau "halo" atau "salam") Hai! Helo!, Halo! Apa khabar! Apa macam! Sana! Salam! Assalamualaikum! Damai! Ahai! (bahasa Inggeris ~ Hello! Hallo! Hullo! Hulloa! Halloa! Hallow! Halloo! Hello there! Holla! Hullo there! Heyday! Hoa! Aloha! Hiya! Howdy! How do you do! You there!) 3.(kata seru untuk minta diri atau kata seru untuk mengucapkan "selamat tinggal" atau "selamat jalan") Selamat tinggal!, Selamat jalan!, Salam perpisahan!, Minta diri!, Jumpa lagi! Tabik! Mari! Damai! (bahasa Inggeris ~ Bye-Bye! Cheerio! Cheerie-Bye! Bye! Tata! TA-Ta! Vale! Adieu! Farewell! Goodbye! Good-Bye! Au revoir! So long! Pip-Pip! See you! See you later! Fare you well! Bon Voyage! See you again! See you anon!) 4. (Kata seru yang sesuai digunakan pada setiap masa untuk mengucapkan selamat atau sebagai menghormati seseorang atau mengucapkan selamat sejahtera untuk seseorang pada bila-bila masa serta sama gunanya (fungsinya; perannya) dengan ucapan selamat pagi, petang, tengahari dan malam atau untuk mengucapkan "selamat datang" untuk seseorang) Selamat sejahtera! Hari yang baik! Moga hari anda selalu ceria! Hari baik! Selamat hari! Salam! Salam sejahtera! Salam bahagia! Salam hangat! Salam hormat! Damai! Selamat pagi! Salam pagi! Selamat tengahari! Selamat tengah hari! Salam tengahari! Selamat petang! Salam petang! Selamat malam! Salam malam! Selamat datang! (Greetings! Best regards! Good day! Have nice day! The top of the morning to you! Nice day! Have a good day! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Peace be upon you! Welcome! Hail!),
Contoh Penggunaan: 1. Sejahtera, Tanah Melayu! ~ Hai, Tanah Melayu! atau Helo, Tanah Melayu! ( Bahasa Inggerisnya ~ Hi, Malaysia! or Hello, Malaya!) / Sejahtera semua! ~ Helo, semua! atau Hai, semua! (Hello, everyone! or Hi, everyone!). 2. Sejahtera, awak tak apa-apa? ~ Helo, awak tak apa-apa? (Bahasa Inggeris ~ Hello, are you okey?). 3. Sejahtera, jumpa lagi! ~ Selamat tinggal, jumpa lagi! (Bahasa Inggerisnya ~ Farewell, see you!) / Sejahtera, datang lagi! ~ Selamat tinggal, datang lagi! (Bahasa Inggerisnya ~ Farewell, come again!). 4. Sejahtera, encik Zamri! ~ Selamat pagi/petang/tengah hari/ malam, dll, encik Zamri! ~ (Bahasa Inggerisnya ~ Good morning/Good afternoon/Good evening or Good night, Mr.Zamri!),
Asal Kata: sejahtera (jahtera; jatera, jetera, sejatera, sejetera; selamat; salam; damai; sentosa; aman; tenteram; tenang; makmur; mewah; maju; sihat; segar; waras; terlepas dari bencana; dll) = (kata nama ~ kata seru),
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta Bahasa Melayu, Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru, Cadangan kata dan makna sendiri, Kamus Dewan dan KBBI (rujukan ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Inggeris (rujukan kata, ejaan, makna dan kata seerti), Kamus Bahasa Thai (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham seperti dalam kata seru "สวัสดี" bermaksud "Helo!", "Hai!" dan "Selamat tinggal!" dan dari segi kata nama bermaksud "sejahtera", "damai", "kesejahteraan" , "salam", "keselamatan", dll..
30-04-2016 13:51:31
Selanjutnya
mohamad yusoff: Makna: 1. kata seru yg digunakan untuk memang­gil seseorang atau untuk menyahut panggilan seseorang; kata seru untuk memanggil atau menyahut; kata seru yg digunakan utk memanggil seseorang atau untuk menyahut panggilan seseorang; Hei! Hoi! Woi! Hai! Ahai! Aha! Ga! Ya! Ja! Wahai! (Bahasa Inggerisnya ~ Hey! Ahoy! Hoy! Hi! Heigh! Yoo-Hoo!) 2. (kata seru untuk menarik atau mengambil perhatian, sama fungsinya atau gunanya dengan "hei","hoi",dan "hai") Hai! Ahai! Aha! Ga! Ya! Wahai! Ja! Hei!, Weh!, Wih!, We!, Wi!, Tabik! Wahai! O! Oh! Dengar! Dengar sini! Lihat! Lihat sini! Kamu di sana! Awak! (bahasa Inggerisnya ~ Hi! Heigh! Hey! Hoy! Ahoy! O! Oh! Ooh! Oooh! Hey you! Look here! Listen here! Listen! Look! Here! You there! Hi there! Hiya! Yoohoo! Yoo-Hoo! Yo!) 3. (kata untuk menyapa seseorang semasa awal (dini) pertemuan atau memulai per­bualan telefon dan sama fungsinya atau gunanya dengan "helo" atau "halo" atau "salam") Helo!, Halo! Apa khabar! Assalamualaikum! Salam! Salam sejahtera! Selamat sejahtera! (bahasa Inggeris ~ Hello! Hallo! Hullo! Hulloa! Halloa! Hallow! Hello there! Holla! Aloha! Howdy! How do you do!) ,
Contoh Penggunaan: (1) Sana, awak nak ke mana? ~ Hei, awak nak ke mana? / Hoi, awak nak ke mana? (Bahasa Inggerisnya ~ Hey, where do you want to go? / Ahoy, where do you want to go?). (2) Sana, apa khabar? ~ Hai,apa khabar? ( Bahasa Inggerisnya ~ Hi, how are you?) / / Sana, boleh berkenalan? ~ Ahai, boleh kita berkenalan? (Bahasa Inggerisnya ~ Hi, can we get acquainted?). (3) Sana, nama saya Harman! ~ Helo, nama saya Harman! (Bahasa Inggerisnya ~ Hello, my name is Harman!) / Sana, siapa yang sedang bercakap sekarang? (Bahasa Inggerisnya ~ Hello, who is talking now?).,
Asal Kata: sana / san / sanan,
Sumber Rujukan: Gagasan Pencinta Bahasa Melayu, Gagasan Mahasiswa dan Mahaguru, Cadangan Sendiri, Kamus Dewan dan KBBI (rujukan dari segi ejaan perkataan Melayu), Kamus Melayu-Inggeris (rujukan perkataan Inggeris seperti "Hello" dan "Hi", Kamus Bahasa Cina (rujukan untuk/dari segi pencarian ilham seperti dalam kata seru " 喂! " ~ yang bermaksud "Hei!"; "Helo!" atau dari segi kata nama bermaksud "sapaan dalam telefon"; "sana"; atau "di sana" atau "yang di sana").
12-03-2016 11:31:55
Selanjutnya

STATISTIK PELAWAT
Hari Ini 1
Semalam 1
Minggu Ini 3
Minggu Lepas 7
Bulan Ini 28
Bulan Lepas 31
Keseluruhan 100215

Tutup
©Hak Cipta Terpelihara 2013 Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.
Paparan terbaik Internet Explorer 5.5 ke atas, dengan resolusi skrin 1280x1024.
PENAFIAN: Dewan Bahasa dan Pustaka tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh daripada laman ini.